fbpx About Me | NGUYEN TIEN SI

Main menu

About Me

trai làng đang sống ở thành phố

là kĩ sư phần mềm

chưa từng tham gia cách mạng

thích đọc sách, du lịch, chạy bộ và viết này nọ