fbpx Tiểu Đoạn | NGUYEN TIEN SI

Main menu

Subscribe to RSS - Tiểu Đoạn

Tiểu Đoạn

Tuyên Vĩnh Đao

Submitted by mrsinguyen on Wed, 07/12/2016 - 16:06

Chuyện bắt đầu thế này

Có một thư sinh, có 4 người bạn chí thân. Cuối năm làm tiệc đãi mời 4 người đến hàn huyên. Tiếc thay chỉ có ba người đến, còn một thì bận việc ko đến được.
Chủ nhà mến khách, nhớ bạn, ngồi bàn tiệc thở ngắn than dài:

Tiếc thay, người cần đến thì lại không thấy đến.

Than thở nhiều quá, khiến một trong 3 người bạn khó chịu, vùng vằng:

Vậy hẳn Mỗ chính là người không nên đến rồi, nói xong bèn bỏ về.

Chủ nhà hối hận đuổi theo giữ mãi không được, quay lại nhà nói với hai người bạn còn lại :